ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN
HỘI GMHS VN (VSA)

 

 

Hội phí Hội viên VSA

Tổng (VNĐ):

Phí giao dịch 5% sẽ được áp dụng

Tên tài khoản: CTY TNHH DTTM VA DLQT HOA BINH

Số tài khoản: 950 118 668 8688

Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội - chi nhánh Sở Giao Dịch 3

Nội dung chuyển khoản: "Họ tên đóng phí hội viên VSA" và gửi sao kê/ UNC đến địa chỉ email: acavietnam22@gmail.com

Phí chuyển khoản do người chuyển chịu

 

Vui lòng liên hệ Ban Thư ký hội nghị nếu cần hỗ trợ về đăng ký hoặc thanh toán:
ĐT/Zalo: 037 452 8986 - Email: acavietnam22@gmail.com