Đăng bài trên Tạp chí

Tải về file Thể Lệ Đăng Bài

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BÀI GỬI ĐĂNG KỶ YẾU HỘI NGHỊ

& TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM SỐ T4/2022

CHUYÊN ĐỀ ĐẠI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 22

Những bài viết của các tác giả gửi đăng Kỷ yếu và Tạp chí y học Việt Nam thuộc các chuyên khoa có nội dung tốt, đem lại những kiến thức góp phần cho sự phát triển ngành Y học Việt Nam

Bài đăng gửi về: MS. VŨ NGỌC VÂN - ĐT: 0912631983

Email: ngocvan.vsa@gmail.com, gửi bài trước 10/3/2022

1. Yêu cầu: Tác giả gửi 01 bản thảo, in rõ ràng, có đánh số trang, gửi bài vào mail: ngocvan.vsa@gmail.com

- Tên bài: Chữ in hoa (tiếng Việt và tiếng Anh)

- Tên (các) tác giả: Ghi rõ họ tên, nơi công tác, thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại và emailcủatác giả chịu trách nhiệm chính.

- Nơi tiến hành công trình nghiên cứu, nơi công trình nghiên cứu đã được trình bày, báo cáo.

- Cấu trúc của bài cần ngắn gọn, cỡ chữ 12 - Times New Roman (trong khoảng 3.500 từ đến 3.800 từ. Lề: cách trên 2.5cm, dưới 2cm và cách phải, trái mỗi bên 2cm. Hình minh họa, bảng biểu ngắn gọn, rõ ràng).

2. Trình tự bài viết:

- Tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt, Tiếng Anh (bắt buộc).

- Đặt vấn đề: Giới thiệu ngắn gọn công trình nghiên cứu - nêu mục đích nghiên cứu.

- Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu.

- Kết quả nghiên cứu.

- Bàn luận.

- Kết luận.

- Kiến nghị (nếu có).

- Tài liệu tham khảo: Đánh số thứ tự tài liệu tiếng Việt (vần ABC theo tên tác giả) sau đó đến tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp (vần ABC theo họ). Mỗi tài liệu đề tên tác giả, sau đến họ và chữ đệm, tên bài, tên tạp chí, năm xuất bản, số trang. Tên sách: tên tác giả, tên Nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang (không quá 8 tài liệu tham khảo).

- Các bảng, hình vẽ cần rõ ràng, có đánh số thứ tự, có chú thích.

3. Tác giả phải chịu trách nhiệm trước công luận và độc giả về quyền tác giả, nội dung bài gửi đăng (các số liệu thu thập và phân tích dữ kiện). Gửi kèm theo 2 phản biện/bài.

4. Ban Biên tập nghiên cứu các bài gửi đăng:

- Ưu tiên đăng những bài có nội dung tốt, đã được báo cáo ở các Hội nghị, sinh hoạt khoa học lớn của các Hội chuyên khoa.

- Bài không được duyệt đăng không trả lại bản thảo.

- Các bài gửi không hợp lệ không được xét đăng.

Ghi chú:

-Bài gửi chưa được đăng ở các Tạp chí khác.

- Bài viết bằng tiếng Anh, Ban biên tập sẽ đăng vào Vietnam Medical Journal (VMJ) 2 số/năm.